Advertisements

Tết Trung Thu

Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi.

Tuổi thơ

Chúng ta đã không nhận ra là mình đang tạo nên những ký ức, chúng ta chỉ biết rằng mình đang vui vẻ mà thôi. We didn't realize we were making memories, we just knew we were having fun.

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑