If you get tired, learn to rest, not to quit.

Advertisements

Happiness is …

Hạnh phúc là Được mặc đồ ngủ sau một ngày dài.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑