Don't ask why healthy food is so expensive. Ask why junk food is so cheap.

Advertisements

Google

Tâm trạng thường gặp sau khi Google Những dấu hiệu liên quan đến sức khỏe.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑