Some people feel the rain, other just get wet.

Advertisements

Tết Trung Thu

Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi.

Blog tại WordPress.com.

Up ↑