Thành công và thất bại

Đằng sau mỗi người đàn ông thành công Là người phụ nữ của mình Đằng sau sự thất bại của người đàn ông thành công Thường là người phụ nữ khác.

Advertisements

Hạnh phúc

Phía sau người phụ nữ hạnh phúc Là người đàn ông biết rửa chén.

Tuổi thơ

Chúng ta đã không nhận ra là mình đang tạo nên những ký ức, chúng ta chỉ biết rằng mình đang vui vẻ mà thôi. We didn't realize we were making memories, we just knew we were having fun.

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑